ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΘΕΛΗΣΗΣ

"Ενσοφιον"


Ο Εθελοντισμός είναι η κινητήρια Δύναμη της Αγάπης της Ανθρώπινης Ψυχής, η οποία ενεργεί και επιτελεί τη Θεία Θέληση και Σκοπό, εκφραζόμενη βιωματικά ως Αλτρουισμός, Ανιδιοτέλεια, Φιλαλληλία, Αλληλεγγύη, Ισότητα, Αλληλοπαιδεία, Ειρήνη και Πανχρυσοαιώνα Ζωής, για όλες τις υπάρξεις του Ενός Παντός.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώνουμε όλες μας τις ποιητικές ενέργειες προς χάρη του Οικουμενικού και παγκόσμιου καλού και οι οποίες βοηθούν, τοιουτοτρόπως, την επανένωση όλων μας, ανελικτικά προς τα ανώτερα βασίλεια.

Ο Νόμος της Θείας Φύσης επιτάσσει σε όλους την βίωση της ρήσης Του "Δωρεάν λάβατε - Δωρεάν δώσετε" και τούτο γιατί όλη η Ανθρώπινη, Υποανθρώπινη και Υπερανθρώπινη Ζωή Ύπαρξης βασίζεται σε μία Υπεριδεωδιδέα του Υπερυπερτάτου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υπάρξεις, θεατές και αθέατες, αποτελούνε μία Ενιαιότητα, ούτως ειπείν, μία Οικογενειότητα και το βλάψιμο μίας ύπαρξης είναι αναπόφευκτα και αδιάσπαστα το βλάψιμο όλων. Δια τούτο το λόγο υπάρχει σε ενέργεια και ο Νόμος του Κάρμα, ο οποίος δια της εγκατεστημένης Ουράνιας Καρμικής Επιτροπής διευθετεί και ισορροπεί τα κακά πεπραγμένα με τα καλά. Ο Νόμος του Κάρμα μας λέγει: "ότι σπείρουμε - θερίζουμε", είτε σ' αυτή την ενσαρκωμένη ζωή μας, είτε σε μια μελλοντική μας. Και ρωτάτε, γιατί αναφέρουμε όλα αυτά εδώ; Απλώς τα αναφέρουμε για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το γεγονός ότι υπάρχουν, πράγματι, Νόμοι που διέπουν τη ζωή του πανσύμπαντος κόσμου, από τους οποίους κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτός ο Νόμος ρυθμίζει τη ζωή, ώστε να αμείβονται οι Καλοί και να ανέρχονται σε βασίλεια με επουράνιες ευδαιμονίες και δόξες, και οι Κακοί να αυτοτιμωρούνται με επανενσάρκωση, για να πληρώσουν τα κακά που διέπραξαν, είτε στους συνανθρώπους τους είτε σε άλλα όντα της Φύσης και επίσης για να μεταποιήσουν το χαρακτήρα τους σε καλύτερο.

Ο Παγκόσμιος Συνδημιουργικός Εθελοντισμός της Ανθρωπότητας, της Ανθρώπινης Ψυχής, ενδιαφέρει τη ζωή μας γιατί η αλτρουιστική πρακτική του μας δημιουργεί καλό κάρμα και μας βοηθά στην βαθμιαία ανάταση μας στα ανώτερα και Αιώνια Βασίλεια της Μακαριότητας της Ζωής. Ας πούμε σήμερα και τώρα ότι ο καθένας από μας και ολόκληρη η κοινωνία μπορεί πράττοντας θεάρεστα έργα να αποφύγει έναν πυρηνικό πανολέθριο πόλεμο και να σωθεί, όχι μόνο υλικά αλλά και πνευματικά. Γι' αυτό το επίτευγμα εμείς προτείνουμε:

Την Παγκοσμιοποίηση του Υλισμού σ' όλο τον κόσμο αλλά και την παράλληλη Παγκοσμιοποίηση της Πνευματικότητας της Ζωής. Πως;

1. Την παγκοσμιοποίηση της Προαιώνιας Σοφίας ή Άχρονης Σοφίας, δηλαδή της Ενιαιοσοφίας του Ενισμού ή Ολισμού, που πρεσβεύει ότι όλα αποτελούνε Ένα. Αυτή η Πνευματική Γνώση περιέχει όλες τις Γνώσεις των Θρησκειών, των Φιλοσοφιών και των Επιστημών. Αυτήν την Γνώση οι Αρχαίοι Έλληνες εκφράζανε συμπεριληπτικά με το απόφθεγμα "Εν το Παν". Μία τέτοια σχολή, που σκοπεύει να αναβιώσει και να πλουτίσει με τα σημερινά γνωστικά και εμπειρικά επιτεύγματα της Ανθρωπότητας, δημιουργείται σήμερα, και ερευνητικά και αναπτυξιακά, παρά την έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, εδώ στη Μεσσηνία. Είναι το Ενσόφιον της Ανθρωπότητας. Δια μιας νέας Επιμορφωτικής Παιδείας και ηθικής Βίωσης των Αξιών, όπως ο Ενοραματισμός, η Αυτογνωσία, η Αυτοπραγμάτωση και Αυτοϋπέρβαση, ο άνθρωπος είναι δυνατόν, σίγουρα, με το χρόνο να μετουσιωθεί σε Θεάνθρωπο, σε Πνευματοψυχή. Παράδειγμα μας είναι ο Ιησούς και όλοι οι Άγιοι της Οικουμένης.

2. Με την γενίκευση της συγκρότησης Επιχειρήσεων Εθελοντισμού Νέας Εποχής σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις εργάζονται και ενδιαφέρονται μόνο να παράγουν αγαθές υπηρεσίες της ψυχής και όχι προϊόντα κερδοσκοπίας εις βάρος των συνανθρώπων. Τουναντίον, οι Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις όλων των ειδών, ενδιαφέρονται πάση θυσία μόνο για το Κέρδος, θεμιτό ή αθέμιτο, παραβλέποντας τον Άνθρωπο και τη Φύση και το Θεό και δημιουργώντας πληθώρα κακών καταστάσεων, όπως η Ανεργία, η Εγκληματικότητα, ο Ανταγωνισμός, οι Οικονομικές κρίσεις, Μόλυνση και Ηχορύπανση του Περιβάλλοντος και τόσα άλλα ανείπωτα κακά.

3. Η Νεοκοσμοποιία ενός Πανχρυσοαιώνα Πολιτισμού, Κουλτούρας και Πνευματικότητας, από όλους και για όλους τους Ανθρώπους και τα άλλα όντα. Με μόνο 4 ώρες καθημερινής εργασίας ο κόσμος μπορεί να γίνει ξανά ένας Παραδεισένιος τόπος. Τις υπόλοιπες ώρες ο άνθρωπος μπορεί να τις διαθέτει εφ' όρου ζωής για να συνειδητοποιεί και να πραγματοποιεί την Θειότητα του με την βίωση των Ενοραματισμών στη Ζωή και να απολαμβάνει τη Μακαριότητα της κοινής Εσωτερικότητας και της Εξωτερικότητας του.

4. Η Δημιουργία της Πανκοινωνίας Κοσμοπολιτών, που ομιλούν την Παγκόσμια Γλώσσα Εσπεράντο και τις Εθνικές τους γλώσσες, δηλαδή μιας Πανκοινότητας Κοινοτήτων, Πανσυμπολιτείας ή Παγκοσμοπολιτείας, που είναι όλες αφιερωμένες όχι μόνο στην εκπλήρωση των αναγκών των υπάρξεων τους, αλλά και στη δόξα των μεγάλων ηθικών ιδεών, ιδεωδών και αξιών Ζωής. Εδώ εννοούμε εκείνων των ιδεοσυλλήψεων που αποκτούνται από Πνευματοψυχικούς Ανθρώπους με την πρακτική του Ενοραματισμού και του Διαλογισμού.

5. Τη Συγκρότηση μιας Πανσυμπάντιας Ένωσης Πρόνοιας και Συμπόνιας, τουτέστι μιας Παγκόσμιας Συντονιστικής Πνευματικής Δύναμης Ενιαιότητας και Ολότητας, που συμπεριλαμβάνει τους Θεούς, Αγγέλους, Ανθρώπους και Στοιχειακά, η οποία ενιαιοποιεί και συνολοποιεί τις προσπάθειες όλων των υπάρξεων προοδευτικά σε επανένωση με το Υπερυπέρτατο. Όταν μια Ανώτερη Δύναμη αγαπά, προνοεί και προστατεύει το Γενικό Πνευματικό Καλό όλων, μηδενός εξαιρουμένου, τότε όλοι διάγουμε μια Απειραιώνια νεοκοσμοποιητική ζωή και ένα επακόλουθο Πανχρυσοαιώνα Πνευματικότητας από και για όλους και προς Δόξαν του Ενός Παντός. Τοιουτοτρόπως, όλοι ευτυχούμε και κανείς δεν δυστυχεί, γιατί βασιλεύει η Ειρήνη, η Καλοσύνη, η Ευτυχία, η Ισότητα και η Ανάληψη των Ψυχών σε Θειότερους Κόσμους Μακάριας Ζωής.

Ο Πλανήτης μας, το Ηλιακό μας Σύστημα, οι Γαλαξίες, ο Κόσμος και το Πανσύμπαν, όλα είναι Σχολεία Θειότητας και Πανσυμπάντιας και Παναιώνιας Ζωής. Κάθε τι εμπεριέχει, ασυνείδητα και πανσυνείδητα, το κάθε τι άλλο. Η ζωή όλων μας είναι η συνειδητοποίηση της Ασυνειδητότητας μας σε συνειδητοποιούμενη Πανσυνειδητότητα, στον χωροχρόνο και αχωροχρόνο της Μίας Ενιαίας και Μοναδικής Ιδεωδιδέας του Παντός. Εδώ είναι και το Μυστήριο των μυστηρίων μας, που είναι να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την πανσυμπαντικότητα μας και την πανθειότητα μας. Αυτό απαιτεί αμέτρητους κύκλους Απειροαιώνιας ζωής. Αυτό που είναι ένα Υπερυπέρτατο Ιδανικό ον, μας επιτρέπει να επαναπραγματώνουμε και επαναθεώνουμε την θειότητα όλων μας. Αυτό αποκαλείται "Ενάδα" και είναι ένα αόρατο φωτόνιο ή μονάδα Αιώνιας Ζωής του Εν Παντός - το Υπερυπέρτατο και Ανώνυμο Θείον.

Δηλώνουμε όλα αυτά γιατί είναι αληθινά. Γιατί όλα αυτά μας δίνουν έμπνευση, διαφώτιση και ενδυνάμωση να πραγματοποιήσουμε τα πιο ιδανικά και υπερβατικά ενοράματα μας σε πραγματοποιούμενες αξίες στο χωρόχρονο της Μίας Όλων Ζωής, οι οποίες μας χαρίζουν την ικανοποίηση, χαρά, αγάπη και μακαριότητα. Όταν ένα άτομο του χώρου που είναι ένα αόρατο ον στα μάτια μας, αυτοπραγματοποιείται και γίνεται στον χωροχρονοσυνειδητότητα ένα Ηλιακό Σύστημα, πόσο εμείς περισσότερο ως πνευματοψυχές του θεού μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πιο ανώτερα και ενδοξότερα δημιουργήματα. Γνωρίζετε ότι κάποτε οι άνθρωποι ήταν οι άγγελοι του Θεού και συζούσαν με τους θεούς τους επάνω στη γη; Ήταν τότε ο Αρχαϊκός Χρυσός Αιώνας του Ανθρώπου. Μετά από αυτή την Μακάρια Ζωή επήλθε η Πτώση του Ανθρώπου, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρέπει τώρα, όλοι μαζί, να σταματήσουμε αυτή την κατάπτωση με μια νέα πνοή ανοδικής ζωής. Τώρα όμως υπάρχουν νέοι όμιλοι υπηρετητών του κόσμου, που συνεργάζονται πνευματικά με τους Διδασκάλους της Φιλότητας Σοφίας, ξαναθυμούνται αυτή την αρχαϊκή χρυσαιωνική ζωή τους και τώρα νεοκοσμοποιούν ξανά τους Εαυτούς τους, κατ' εικόνα και ομοίωση του Πρωτόπλαστου, όχι όμως ενελικτικά αλλά εξελικτικά και υπερβατικά, αποκτώντας νέες Δυνάμεις Σοφίας και ανάβασης στην Ενιαία Ζωή τους.

Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κατάμονοι σε αυτόν τον βιοσοφικόν αγώνα που διεξάγουν για την θεανθρώπιση τους. Αυτό, όμως, δεν είναι αληθινό. Όλες οι Υπερανθρώπινες Υπάρξεις τους βοηθούν και πρωτίστως οι Διδάσκαλοι της Σοφίας και της Ευσπλαχνίας, επικεφαλής των οποίων προΐσταται ο Χριστός, ο Μεγάλος Διδάσκαλος των Ανθρώπων, Αγγέλων και Στοιχειωδών. Αυτά τα μεγάλα όντα που είναι οι υπερανθρώπινοι βοηθοί και καθοδηγητές μας, όλα μαζί αυτά τα όντα αποτελούν την Πλανητική Πνευματική Ιεραρχία - Την Αόρατη Εκκλησία. Και μάλιστα, με την επικείμενη Επανεμφάνιση του Χριστού και την συγχώνευση της Πλανητικής Πνευματικής Ιεραρχίας με την Προοδευμένη Ανθρωπότητα θα γεννηθεί και θα προέλθει ένα νέο και προσδοκώμενο βασίλειο επί της γης, που μπορούμε να αποκαλέσουμε το "Νέας Ανθρωπότητας Πέμπτο βασίλειο στη Φύση". Ο Ευανθρωπότητας Νέος Κόσμος.

Τελειώνουμε εδώ. Ελπίζουμε αυτά τα λόγια και ουδέτερες μη βλαβερές αλήθειες που περιέχονται σ' αυτό το άρθρο θα βρουν απήχηση και ανταπόκριση στη Καρδιά και την Ψυχή των Αναγνωστών μας, αν όχι, έχει πάλι καλώς. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να προσηλυτίσουμε κανένα. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι μόνο ο εντός ημών ενοικών θεός, με το μαγνητισμό της Αγάπης του, προσηλυτίζει όλες τις ψυχές πίσω στον πλήρη Μακαριότητας Οίκον του.

Με Αγάπη, Φως και Ζωή,


Χαράλαμπος

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ