ΠΑΤΑΝΤΖΑΛΙ

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΣΗ  

 

1. Τώρα αρχίζουμε την ανάλυση της γιόγκα

2. Η γιόγκα ελέγχει τις λειτουργίες του νου (τσιτά)

3. Όταν ο νους ελέγχεται, ο Εαυτός παραμένει στη φυσική Του κατάσταση.

4. Αλλιώς Αυτός προσαρμόζεται στη φύση των λειτουργιών του νου.

5. Οι λειτουργίες είναι πενταπλές. Άλλες προκαλούν πόνο και άλλες ευχαρίστηση.

6. Αυτές είναι: η εμπειρία, η διαστρέβλωση, η ψευδαίσθηση, ο ύπνος, η μνήμη.

7. Η εμπειρία πηγάζει από την αίσθηση, το συμπέρασμα, την απόδειξη.

8. Η διαστρέβλωση είναι η ιδέα για ένα αντικείμενο, που δε συμβιβάζεται με τη φύση του.

9. Η ψευδαίσθηση είναι μια ιδέα που μεταβιβάζεται με λέξεις και δεν περιέχει καμία πραγματικότητα.

10. Ο ύπνος είναι μια κατάσταση που βασίζεται στη κατάπαυση της αίσθησης.

11. Η μνήμη είναι η ανακάλεση περασμένων εμπειριών.

12. Να ελέγχεις τις λειτουργίες μέσω της εξάσκησης και της απαγκίστρωσης.

13. Η εξάσκηση είναι η προσπάθεια προς τη συγκέντρωση.

14. Η μακρά, αδιάκοπη και ειλικρινής εξάσκηση αναπτύσσεται μέσα από τη συνήθεια.

15. Η απαγκίστρωση είναι η σκόπιμη απάρνηση της επιθυμίας για αντικείμενα που βλέπουμε ή ακούμε.

16. Η ανώτερη μορφή απαγκίστρωσης είναι η αυτόματη απάρνηση των τριών ιδιοτήτων και είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας του εαυτού.

17. Ο Σαμπραντνγιάτα Σαμάντχι είναι εκείνη η κατάσταση συνειδητής φώτισης, όπου ο νους αναμιγνύεται με την επίγνωση των συναισθημάτων (Σαβιτάρκα) ή με την επίγνωση της διάκρισης (Σαβιτσάρα), με την επίγνωση της χαράς (Σανάντα) ή με την επίγνωση της προσωπικότητας (Σασμίτα).

18. Η Ασαμπραντνγιάτα Σαμάντχι είναι μια αμιγής κατάσταση συνειδητής φώτισης, όπου μέσω μιας συνεχούς απάρνησης όλης της γνώσης, διατηρούνται στη μνήμη μόνο οι περασμένες εμπειρίες.

19. Αυτοί που δεν είναι πια αφοσιωμένοι στο σώμα τους ή που έχουν απορροφηθεί στη φύση, φτάνουν στην ίδια κατάσταση μόλις ξαναγεννηθούν.

20. Αλλά οι υπόλοιποι για να το πετύχουν πρέπει να τους χαρακτηρίζει πίστη, προσπάθεια, μνήμη, συγκέντρωση και διάκριση.

21. Η επιτυχία είναι άμεση όταν η προσπάθεια είναι έντονη.

22. Η επιτυχία ποικίλλει ανάλογα με το εάν η προσπάθεια είναι μικρή, μέτρια ή έντονη.

23. Η φώτιση επέρχεται και μέσω της αφοσίωσης στο Θεό.

24. Ο Θεός είναι η Μια και μοναδική προσωπικότητα, που είναι άθικτη από την επιθυμία, τη θλίψη, την ενέργεια και το αποτέλεσμά της.

25. Σε Αυτόν βρίσκεται το σπέρμα της παντογνωσίας.

26. Ο Θεός είναι ο δάσκαλος ακόμη και των αρχαίων δασκάλων και βρίσκεται πέρα από τα όρια του χρόνου.

27. Το όνομά του είναι Ωμ.

28. Να το επαναλαμβάνεις συνεχώς. Διαλογίσου πάνω στο νόημά του.  

29. Η αφοσίωση στο Θεό φωτίζει την ψυχή και μετακινεί κάθε εμπόδιο.

30. Η ασθένεια, η έλλειψη ενθουσιασμού, η αμφιβολία, η ανωμαλία, ο λήθαργος, η λαχτάρα για αισθητική ικανοποίηση, η παραίσθηση, η αποτυχία να φτάσεις σε ένα στάδιο, είναι εμπόδια που αποσπούν το νου.

31. Πόνος, νευρικότητα, μελαγχολία, ακανόνιστη αναπνοή και άλλα.

33. Ο νους φτάνει στη γαλήνη όταν ο άνθρωπος συναναστρέφεται με τους ευτυχισμένους, συμπονάει τους δυστυχισμένους και εκτιμά την αρετή αποφεύγοντας το κακό.

34. Ο νους φτάνει στη γαλήνη με την εκπνοή και το κράτημα της αναπνοής.

35. Ο νους κατακτά τη γαλήνη, όταν ο διαλογισμός παράγει ασυνήθιστες αισθήσεις.

36. Επίσης με το διαλογισμό στο εσώτερο φως το οποίο οδηγεί πέρα από τη θλίψη.

37. Επίσης με το διαλογισμό στους άγιους που έχουν νικήσει την επιθυμία.

38. Ακόμη με το διαλογισμό πάνω στη γνώση που αποκομίστηκε στη διάρκεια του

ύπνου ή κάποιου ονείρου.

39. Μπορείς ακόμη να φτάσεις στη γαλήνη εάν διαλογιστείς πάνω σε οτιδήποτε επιθυμείς.

40. Έτσι ο νους κυριαρχεί στα πάντα, από τα πιο μικρά έως τα πιο μεγάλα.

41. Όταν η δραστηριότητα του νου ελέγχεται, απορρέει η φώτιση, και ο νους ακτινοβολεί τη φύση είτε του παρατηρητή, είτε του αντικείμενου της παρατήρησης, είτε του μέσου της παρατήρησης, όπως το καθαρό κρύσταλλο αντανακλά το χρώμα οποιουδήποτε αντικείμενου βρίσκεται τοποθετημένο επάνω του.

42. Η Σαβιτάρκα Σαμάντχι είναι η φώτιση που προκύπτει μέσω του συναισθήματος και κατά την οποία ο νους μένει ακίνητος γεμάτος αμφιβολίες (για παράδειγμα αμφιβάλλει για τη λέξη πάνω στην οποία διαλογίζεται και το νόημά της).

43. Η Νιρβιτάρκα Σαμάντχι είναι η φώτιση που υπερβαίνει το συναίσθημα και στην οποία η αμφιβολία εξαφανίζεται, ο νους ξεχνάει τον εαυτό του, παραμένει μόνο το νόημα.

44. Κατά τον ίδιο τρόπο, η φώτιση που προκύπτει μέσω της διάκρισης, η φώτιση που υπερβαίνει τη διάκριση και η φώτιση που προκύπτει σε σχέση με τα λεπτότερα αντικείμενα, μπορούν να οριστούν και να περιγραφούν.

45. Τα λεπτότερα αντικείμενα τελειώνουν με το ανεκδήλωτο σπέρμα.

46. Όλα τα παραπάνω είναι τύποι φώτισης του σπέρματος.

47. Η φώτιση που υπερβαίνει τη διάκριση σημαίνει την αγνότητα και την πνευματική ικανοποίηση.

48. Σε αυτή την κατάσταση, η διάνοια εγκυμονεί την αλήθεια.

49. Αντί για τη γνώση που αποκτάται μέσω της απόδειξης και της εξαγωγής συμπεράσματος, γεννά την άμεση γνώση των αντικείμενων και της έννοιάς τους στο σύνολό της.

50. Η εντύπωση που μένει ύστερα από τη φώτιση αποκλείει κάθε άλλη εντύπωση.

51. Όταν έχει κατακτηθεί και αυτό το στάδιο τότε είναι δυνατό να φτάσουμε στη χωρίς σπέρμα Σαμάντχι.

G.K.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ