ΠΑΤΑΝΤΖΑΛΙ

  ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Αυστηρότητα, μελέτη αφοσίωση στο Θεό. Από αυτά αποτελείται η εξάσκηση της γιόγκα.

  2. Ο σκοπός είναι να κατακτήσουμε τη Φώτιση και να αφανίσουμε τις οδύνες.

3. Η άγνοια, ο εγωισμός, η επιθυμία, η αποστροφή, ο φόβος είναι οδύνες.

4. Η άγνοια είναι η αιτία, τα άλλα είναι οι συνέπειες, είτε αυτά είναι λανθάνοντα, αδύναμα, απωθημένα ή συσσωρευμένα.

5. Η άγνοια σε κάνει να σκέπτεσαι το φθαρτό σαν άφθαρτο, το αγνό σαν ψεύτικο, το οδυνηρό σαν ευχάριστο, το μη Εαυτό σαν Εαυτό.

6. Ο εγωισμός είναι η ταύτιση Αυτού που παρατηρεί με τους περιορισμούς του ματιού.

7. Η επιθυμία είναι η αναζήτηση της ευχαρίστησης.

8. Η αποστροφή είναι οπισθοχώρηση από τον πόνο.

9. Ο φόβος είναι εκείνος ο συνεχής φυσικός τρόμος του θανάτου που βρίσκεται ριζωμένος ακόμη και στο νου των μορφωμένων.

10. Οι λεπτότερες οδύνες εξαφανίζονται καθώς ο νους εξαφανίζεται μέσα στη φώτιση.

11. Οι χονδροειδέστερες οδύνες εξαφανίζονται με τον διαλογισμό.

12. Το Κάρμα, είτε εκπληρωθεί σε αυτή τη ζωή είτε στην άλλη, έχει τη ρίζα του στις οδύνες.

13. Όσο υπάρχει αυτή η ρίζα, το κάρμα παραμένει, δημιουργεί την επαναγέννηση, ελέγχει την επίτευξή της καθώς και τη διάρκεια αυτής της επίτευξης.

14. Καθώς το κάρμα πηγάζει από την αρετή ή το κακό δημιουργεί αντίστοιχα ευχαρίστηση ή πόνο.

15. Για το νου που διακρίνει, όλο το Κάρμα είναι οδυνηρό, γιατί στο τέλος ο πόνος συνοδεύει τα πάντα. Όλα τα πράγματα προκαλούν εκνευρισμό, αφήνουν πίσω εντυπώσεις και δημιουργούν σύγκρουση ανάμεσα στις τρεις ιδιότητες.

16. Πρέπει να αποφύγουμε τη μελλοντική δυστυχία.  

17. Ο δεσμός του παρατηρητή με το αντικείμενο παρατήρησης δημιουργεί δυστυχία και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σπάσει.

18. Η αγνότητα, το πάθος και η άγνοια συνιστούν τα αντικείμενα της παρατήρησης. Τα στοιχεία και οι αισθήσεις αποτελούν τις παραλλαγές του αντικείμενου της παρατήρησης.  Η ικανοποίηση και η απελευθέρωση είναι ο σκοπός της παρατήρησης.

19. Το παχύ, το λεπτό, το εκδηλωμένο και το ανεκδήλωτο είναι οι τέσσερις καταστάσεις των τριών ιδιοτήτων.

20. Ο παρατηρητής είναι το ίδιο το αντικείμενο της παρατήρησης, αλλά παρόλο που είναι αμόλυντος, εμφανίζεται σα μολυσμένος μέσα από τις ιδιοτροπίες της διάνοιας.

21. Το αντικείμενο της παρατήρησης υπάρχει μόνο για τον παρατηρητή.

22. Το αντικείμενο της παρατήρησης είναι νεκρό για αυτόν που έχει κατακτήσει την ελευθερία, αλλά παραμένει ζωντανό για τους υπόλοιπους, καθώς είναι κοινό σε όλους.

23. Ο Παρατηρητής και το αντικείμενο παρατήρησης συνδέονται μεταξύ τους ώστε να αποκαλυφθεί η αληθινή φύση του καθενός.

24. Η αιτία αυτού του δεσμού είναι η άγνοια.

25. Εάν δεν υπάρχει άγνοια δεν υπάρχει δεσμός. Το σπάσιμο του δεσμού αποκαλύπτει την ανεξαρτησία του Παρατηρητή.

26. Η ακλόνητη διάκριση ανάμεσα στον Εαυτό και στο μη-Εαυτό καταστρέφει την άγνοια.

27. Η φώτιση που λαμβάνει ένας γιόγκι στο τελευταίο στάδιο είναι επταπλή.

28. Η άσκηση του διαλογισμού διώχνει μακριά τις μολύνσεις και το φως της γνώσης λάμπει μέχρι που να ολοκληρωθεί η διάκριση.

29. Γιάμα, Νιγιάμα, Ασάνα, Πραναγιάμα, Πρατγιαχάρα, Ντχαράνα, Ντχγιάνα και Σαμάντχι είναι οκτώ στάδια της γιόγκα.

30. Η άρνηση της βίας, η άρνηση της κλοπής και η άρνηση της απληστίας, μαζί με την αλήθεια και την εγκράτεια, συνιστούν τους Νόμους (Γιάμα). άρτητα από το χρόνο, τον τόπο, την τάξη ή τις περιστάσεις.

32. Η αγνότητα, η αυστηρότητα, η ικανοποίηση, η επανάληψη των ιερών λέξεων και η αφοσίωση στο Θεό, συνιστούν τους Κανόνες (Νιγιάμα).

33. Εάν τα λανθασμένα συναισθήματα ενοχλούν, τότε να καλλιεργείς τις ορθές σκέψεις.

34. Σκέψου ότι οι λάθος πράξεις, η βία και τα παρόμοια είτε διαπράττονται, υποκινούνται ή προκαλούνται από θυμό, φιλαργυρία ή έρωτα, είτε ακόμη φαίνονται σημαντικές ή ασήμαντες, εμποδίζουν το διαλογισμό και προξενούν απέραντη άγνοια και δυστυχία.

35. Όταν η μη-βία είναι σταθερά ριζωμένη μέσα στο γιόγκι, τότε, όπου βρίσκεται αυτός, σταματά να υπάρχει εχθρότητα.

36. Όταν η αλήθεια είναι σταθερά ριζωμένη, ο γιόγκι φτάνει στο αποτέλεσμα της πράξης χωρίς να δράσει.

37. Όταν η μη-κλοπή είναι σταθερά ριζωμένη, αποκτούνται τα πλούτη.

38. Όταν η εγκράτεια είναι σταθερά ριζωμένη, ο γιόγκι αποκτά δύναμη.

39. Όταν η μη-απληστία είναι σταθερά ριζωμένη, ο γιόγκι γνωρίζει το παρελθόν του, το παρόν και το μέλλον.

40. Μόλις επιτευχθεί η αγνότητα, ο γιόγκι αποστρέφεται το σώμα του καθώς και το άγγιγμα των άλλων ανθρώπινων σωμάτων.

41. Κατακτά, επίσης, διαύγεια σκέψης, νοητική ευθυμία, καθυπόταξη των αισθήσεων, δύναμη συγκέντρωσης και γίνεται ικανός για την εμπειρία του Εαυτού.

42. Η ικανοποίηση φέρνει την υπέρτατη ευτυχία.

43. Η αυστηρότητα καταστρέφει την ανηθικότητα και ξυπνά τις φυσικές και τις νοητικές δυνάμεις.

44. Η επανάληψη των ιερών λέξεων σε φέρνουν σε άμεση επαφή με το Θεό που λατρεύεις.

45. Η φώτιση κατακτάται μέσω της αφοσίωσης στο Θεό.

46. Η Ασάνα (στάση) υποδηλώνει σταθερότητα και άνεση.

47. Αυτή απαιτεί χαλάρωση και διαλογισμό στο Ακίνητο.

48. Τότε οι αντιθετικές αισθήσεις σταματούν να βασανίζουν

49. Το επόμενο βήμα είναι η Πραναγιάμα (έλεγχος της αναπνοής) δηλαδή η κατάπαυση της εισπνοής και εκπνοής.

50. Η εκπνοή, η εισπνοή και η κατάπαυση της αναπνοής μπορεί να είναι μακρά ή βραχεία, ανάλογα με το μέγεθος, τη διάρκεια και τον αριθμό των αναπνοών.

51. Μια τέταρτη μέθοδος αναπνοής είναι εκείνη που ορίζεται από μια ενιαία εξωτερική ή εσωτερική μέτρηση.

52. Τότε το σύννεφο το οποίο εκτρέπει το φως εξαφανίζεται.

53. Και ο νους γίνεται ικανός για να εστιαστεί.

54. Η Πρατγιαχάρα είναι η Αποκατάσταση των αισθήσεων στην αρχική αγνότητα του νου μέσω της απάρνησης των αντικειμένων.

55. Έπειτα ακολουθεί η πλήρης καθυπόταξη των αισθήσεων.

S.P.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ