Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΑΙΟΜΑΝΤΙΑ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΦΣ(Φενγκ Σούι) είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο μια παράδοση δεμένη με την γη. Η σχέση του γνωστή του ΦΣ με την γη είναι η έκφραση ενός δεσμού, μιας κατανόησης της ροής της ενέργειας στη γη και της συνεργασίας μαζί της.

Αφουγκραζόμενοι την γη συντονιζόμαστε με την ενέργεια του Σύμπαντος, γιατί η ενέργεια αυτή εκδηλώνεται στην ατμόσφαιρα σαν άνεμος, στην γη σαν νερό και έδαφος και στον ουρανό σαν αστέρια.

Η γη είναι μια οντότητα εμψυχωμένη από ενέργεια. Η ενέργεια κυλάει μέσα αυτής και γύρω της. Η ενέργεια σε επίπεδους ανοιχτούς χώρους είναι διαφορετική από την ενέργεια στις περιοχές των βουνών. Η ενέργεια σε μια κοιλάδα διαφέρει από τη ενέργεια ενός οροπεδίου. Ο κάθε τύπος εδάφους συνδέεται με ένα ιδιαίτερο είδος ενέργειας και για να αντιληφθούμε την αρχέγονη ενέργεια του εδάφους και την δύναμη του τόπου πρέπει να ανοιχθούμε στον φυσικό κόσμο.

Τα τοπία μπορούν να μας μιλήσουν αν τα ακούμε. Μπορούν να μας αποκαλύψουν την διάθεσή τους αν τα νοιώθουμε. Μπορούν να μας δείξουν την αληθινή τους φύση αν μάθουμε να τα βλέπουμε και να τα βιώνουμε με την καρδιά.

 

ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Στο ΦΣ κάθε έδαφος μπορεί να περιγραφεί σαν βουνό ή νερό.Το έδαφος μπορεί να είναι γιανγκ ή γιν, σκληρό ή μαλακό, δυναμικό ή σταθερό. Γιν είναι η ιδιότητα της περιεκτικότητας και της συγκέντρωσης. Γιανγκ είναι η ιδιότητα της επέκτασης και της διασκόρπισης.

Τα βουνά είναι ακίνητα και είναι γιν. Τα νερά είναι δυναμικά και γιανγκ.

Συγκρινόμενα μεταξύ τους τα ψηλά βουνά είναι γιν και τα χαμηλότερα γιανγκ. Τα βουνά με μυτερή κορυφή είναι γιν και με επίπεδη γιανγκ. Η πλαγιά του βουνού που βλέπει προς εμάς είναι γιανγκ, ενώ αυτή που είναι μακριά είναι γιν. Τα βουνά με ομαλές πλαγιές είναι γιανγκ, αυτά με απότομες και γκρεμούς είναι γιν.

Τα βουνά γιανγκ συνδέονται με την ευεργετική ενέργεια ενώ τα γιν με καταστροφική.

Τα βραχώδη βουνά είναι σκληρά. Τα βουνά που καλύπτονται από βλάστηση είναι μαλακά.

Το έδαφος που έχει πετρώδη επιφάνεια είναι σκληρό. Το έδαφος που έχει λασπώδη ή αμμώδη επιφάνεια είναι μαλακό.

Τα βουνά με μυτερές κορυφογραμμές είναι σκληρά, ενώ τα βουνά με ομαλές κορυφογραμμές είναι μαλακά.

Τα σκληρά βουνά έχουν «στερητική» ενέργεια, τα μαλακά έχουν θρεπτική ενέργεια.

Ομαλές πλαγιές και στρογγυλές κορυφές είναι τόποι θρεπτικής ενέργειας.

Τα σκιερά μετακινούμενα σχήματα πάνω στις πλαγιές των βουνών είναι σημάδια καλής ενέργειας. Όταν τα κινούμενα σύννεφα δημιουργούν περιοχές φωτός και σκιάς στις πλαγιές των βουνών λέγεται ότι η ενέργεια της γης και του Ουρανού ενώνονται.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την ομίχλη και τα σύννεφα. Όταν ένα μέρος μιας βουνοκορφής καλύπτεται προσωρινά από σύννεφο ή ομίχλη σχηματίζοντας την εικόνα κρυμμένων βουνών, είναι σημάδι κίνησης της ενέργειας.

Η ομίχλη και τα σύννεφα είναι ενέργεια του ουρανού και όταν αγκαλιάζουν τα βουνά δημιουργείται θρεπτική ενέργεια και κυκλοφορεί.

Οι πλαγιές των βουνών που βρίσκονται μόνιμα στην σκιά είναι επιβλαβείς γιατί δεν δέχονται την ενέργεια γιανγκ του ήλιου.

Μια περιοχή με πράσινα βουνά είναι κατάλληλος τόπος για να ζούμε.

Η εδαφική αρμονία είναι η ισορροπία των γιανγκ και γιν, του βουνού και του νερού.

Επίσης η ομίχλη και τα σύννεφα πολλές φορές αγκαλιάζουν τα βουνά και δημιουργούν θραπτική ουράνια ενέργεια.

Το νερό που πέφτει από μεγάλο ύψος όπως στους καταρράκτες είναι γιν.

Το νερό που συγκεντρώνεται είναι γιαγνκ. Το νερό που κυλάει γρήγορα όπως ο χείμαρρος είναι γιν και τα ήρεμα νερά είναι γιανγκ. Το νερό που ανυψώνεται όπως τα κύματα είναι γιν και αυτό που χώνεται στην γη είναι γιανγκ. Οι πηγές είναι γιανγκ.

Το νερό που συνδέεται με την γη είναι ευεργετικό. Οι πηγές και τα υπόγεια νερά έχουν ζωτική ενέργεια.,

Τα γιν νερά είναι καταστροφικά τα γιανγκ δημιουργικά.

Σε ένα μέρος όπου υπάρχουν μόνο βουνά και όχι νερό, η ενεργειακή ροή θα είναι φυσιολογικά μειωμένη.

 

Για να έχει ο τόπος δύναμη η ενέργεια δεν πρέπει να είναι στάσιμη, αλλά ούτε πρέπει να σκορπίζεται.

Ο σπινθήρας του γιανγκ μέσα στο γιν και ο σπινθήρας του γιν μέσα στο γιανγκ έλκουν τις αντίθετες ενέργειες και έτσι συγκεντρώνεται η δύναμη.

Στο ΦΣ μια γενική αρχή είναι να αυξάνουμε το περιβάλλον γιανγκ και να μειώνουμε το γιν.

Εδώ τα γιν και γιανγκ δεν θεωρούνται σαν συμπληρωματικά, αλλά σαν αντίθετα. Έτσι το γιν συνδέεται με την ασθένεια, την φθορά και τον θάνατο, ενώ το γιανγκ με την γέννηση, την θρέψη και την ζωή. Σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε τις γιανγκ (ζωοποιές) ιδιότητες και να ελαχιστοποιήσουμε τις γιν (θανατηφόρες) ιδιότητες.

Οι καλύτερες συνθήκες για το ΦΣ υπάρχουν όταν ένα περιβάλλον περιέχει ταυτόχρονα βουνά γινγκ και νερά γιανγκ.

 

ΑΝΕΜΟΣ

Ο άνεμος είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο ΦΣ. Επειδή είναι περαστικός είναι μεταφορέας ορμητικής ενέργειας. Οι άνεμοι που είναι δυνατοί και απότομοι είναι γιν. Είναι μεταφορείς καταστροφικής ενέργειας. Αντίθετα οι απαλοί άνεμοι μεταφέρουν θρεπτική ενέργεια.

Οι άνεμοι που στροβιλίζονται ή δημιουργούν αγωγούς είναι καταστροφικοί γιατί ξεριζώνουν την ενέργεια και την μεταφέρουν μακριά αφήνοντας την γη γυμνή.

Όταν ο άνεμος χτυπάει τα δένδρα κοντά σε ένα σπίτι τα δένδρα λυγίζουν και είναι σαν να κτυπούν και αυτά το σπίτι.

 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Η βλάστηση συνδέεται με την ζωτική δύναμη. Μια περιοχή που δεν συντηρεί την βλάστηση έχει έλλειψη ζωτικής ενέργειας.

Όταν σε μια περιοχή η φυτική ζωή είναι πολύ πυκνή περιοχή έχει υπερβολική γήινη ενέργεια και όχι αρκετή ουράνια.

Το μεγάλο υψόμετρο και το ψυχρό κλίμα μειώνουν την βλάστηση και τέτοια μέρη έχουν χαμηλή γήινη ενέργεια.

Μια περιοχή με άγρια ζώα έχει συνήθως θρεπτική ενέργεια. Τα ζώα σαν πιο ευαίσθητα στην ενέργεια του εδάφους μπορούν να μας προσφέρουν σημαντική καθοδήγηση σχετικά με το που βρίσκονται οι συγκεντρώσεις ενέργειας. Από τα ζώα η αλεπού, ο λύκος, το ελάφι είναι πιο ευαίσθητα στην ενέργεια της γης. Είναι καλή η περιοχή που εμφανίζονται τέτοια ζώα.

Η χρήση του εδάφους επηρεάζει την ροή της ενέργειας στην περιοχή. Εξαιτίας της χρήσης του εδάφους το ΦΣ μπορεί νάναι καλό ή κακό

Το έδαφος που χρησιμοποιείται για καλλιέργεια, θεραπεία, πνευματική ανάπτυξη, μάθηση και αρμονική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων φέρνει θρεπτική ενέργεια στην περιοχή.

 


Εκφράσεις του Τζι:


ΟΥΡΑΝΙΟ

ΤΖΙ

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Συμπαντικό Τζι
 • Άστρολογία
 • Ήλιος, Σελήνη και Πλανήτες
 • Κύκλοι Αλλαγής
 • Πνευματική Καθοδήγηση

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Ηλιόφως
 • Σύννεφα και βροχή
 • Άνεμος
 • Εποχές

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΤΖΙ

ΤΟ ΤΖΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 • Πολιτισμός και Κουλτούρα
 • Κοινωνία και Ψυχολογία
 • Γείτονες
 • Σύντροφος, οικογένεια, συγγενείς
 • Τοπικά Συμβάντα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Αναμνήσεις και Οράματα
 • Ιδανικά και Πίστεις
 • Προσωπικότητα και Ολότητα
 • Ευαισθησία
 • Υγεία και Ζωτική Δύναμη

ΓΗΙΝΟ

ΤΖΙ

ΦΥΣΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Βλάστηση και Τοπίο
 • Βουνά και Κοιλάδες
 • Χερσότοποι και Κοιλάδες
 • Ποτάμια και Θάλασσες
 • Γεωμαντικές Ενέργειες
 • Γήινες Ενέργειες
 • Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος

ΤΖΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ

 • Εξωτερικό Τεχνικό Περιβάλλον
 • Κατασκευές σε Τόπους Δύναμης
 • Εσωτερικό Περιβάλλον
 • Χρώμα, Φως και Ήχος
 • Εσωτ. Διακόσμηση, Διάταξη, Αναλογίες
 • Ηλεκτρομαγνητικό Τζι

 

"KUN"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ