ESOTERICA.gr - Μήνυμα από τη συντακτική ομάδα -


Καλωσήλθατε στο ESOTERICA.gr, την Πύλη στον ελληνικό δικτυακό χώρο για τη Μεταφυσική έρευνα και την Εσωτερική αναζήτηση. Τα Μυστήρια του κόσμου που μας περιβάλλει και τα Μυστήρια του εσωτερικού μας κόσμου αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης του ESOTERICA.gr.


Ζούμε σε έναν "Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο" όπου τα μέσα (και κέντρα) ενημέρωσης και επικοινωνίας, στα οποία συγκαταλέγεται και το παγκόσμιο διαδίκτυο - που άλλωστε χρησιμοποιούμε σ'αυτή την προσπάθεια, αποτελούν μία αχανή και πλούσια πηγή πληροφόρησης αλλά και "παραπληροφόρησης" πολλές φορές για τον επίδοξο αναζητητή. Το ESOTERICA.gr φιλοδοξεί να είναι ένας χώρος που θα προσφέρει στους Έλληνες ερευνητές του Μυστηρίου μία όσο το δυνατόν σοβαρή, έγκυρη και υπεύθυνη βοήθεια στην πορεία τους. Απευθύνεται σ'αυτούς που είναι νέοι σ'αυτόν το δρόμο αλλά και σε όσους έχουν ήδη διανύσει κάποιο τμήμα του. Ευελπιστεί ακόμη να γίνει ένας τόπος συζήτησης και φιλοξενίας απόψεων, ακόμη και δημιουργικής αντιπαράθεσης γύρω από τα θέματα ενδιαφέροντός του.

Αποτελεί μία από τις "φιλοδοξίες" μας ο τόπος αυτός να ανανεώνεται συνεχώς και να είναι όσο περισσότερο δυναμικός γίνεται. Για τον λόγο αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την επανατροφοδότηση των Επισκεπτών μας, εντάσσοντας καινούργιες υπηρεσίες-τμήματα ή βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα. Στην μέχρι τώρα πορεία μας, η συμμετοχή των Φίλων μας υπήρξε κάτι παραπάνω απο ενθαρρυντική, άκρως δημιουργική καθώς και συνεχώς αυξανόμενη σε μέγεθος και βελτιούμενη σε ποιότητα, γι'αυτό δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να δηλώσουμε ότι "Τον τόπο αυτό τον Δημιουργούμε Μαζί καθημερινά!"

Το ESOTERICA.gr, στα πλαίσια της πολύπλευρης και ευρείας πληροφόρησης των επισκεπτών του, επιθυμεί και προσφέρει τη συνεργασία (και χώρους φιλοξενίας) για όσες και όποιες οργανώσεις, ομάδες ή φορείς Μεταφυσικής και Εσωτερικής μελέτης, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, θα ήθελαν να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας και να προβάλουν τις δραστηριότητές τους. Κάποιες πρώτες επαφές έχουν ήδη γίνει. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες παρακαλούνται να αναζητήσουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τους όρους συνεργασίας και τον τρόπο επικοινωνίας με το ESOTERICA.gr στο αντίστοιχο τμήμα του τόπου.:
- Φιλοξενίες - Συνεργάτες - e-mail: filoxenies@esoterica.gr

Οι μεμονωμένοι μελετητές θα βρουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στο τμήμα:
- Βήμα Επισκεπτών -
e-mail:episkeptes@esoterica.gr

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας ότι το ESOTERICA.gr - "Η Πύλη των Μυστηρίων" φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό (άρθρα, δηλώσεις, ειδήσεις ή άλλο) συνοδεύεται από τα ειδικά ενδεικτικά σημεία του τόπου. Για το υπόλοιπο περιεχόμενο του τόπου την ευθύνη φέρουν οι αντίστοιχες ομάδες ή άτομα και η συντακτική και ερευνητική ομάδα του ESOTERICA.gr δηλώνει εκ των προτέρων ότι δεν είναι απαραίτητα σύμφωνη και δεν συνυπογράφει οποιεσδήποτε απόψεις εκτός εάν αυτό δηλώνεται σαφώς.

Σε οποιαδήποτε πάντως περίπτωση το περιεχόμενο οποιουδήποτε τμήματος του ESOTERICA.gr πρέπει να σέβεται τους σκοπούς και τις αρχές του τόπου (όπως δηλώνονται παραπάνω) καθώς και τους αντίστοιχους όρους συνεργασίας.


Ταυτότητα υπευθύνων του ESOTERICA.grΌσοι ανήκουμε στην συντακτική και ερευνητική ομάδα του ESOTERICA.gr θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το φίλο επισκέπτη ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν ήδη διανύσει μία μακρόχρονη πορεία στον χώρο της σοβαρής μεταφυσικής και εσωτερικής μελέτης που για κάποιους αγγίζει ή και υπερβαίνει ακόμη τις δύο δεκαετίες. Η πορεία αυτή περιλαμβάνει για πολλούς και την πιο οργανωμένη έρευνα στα πλαίσια έγκριτων και σημαντικών ομάδων - φορέων του ευρύτερου χώρου.

Στην πολύ υπεύθυνη όμως, όπως την αισθανόμαστε, προσπάθεια που αναλαμβάνουμε για τη δημιουργία και λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου προσπαθούμε να παραμερίσουμε οποιεσδήποτε προσωπικές προτιμήσεις θα έθεταν σε κίνδυνο τους σκοπούς και τις αρχές του ESOTERICA.gr με γνώμονα πάντα την όσο δυνατόν ευρύτερη και σοβαρότερη πληροφόρηση του επισκέπτη-αναζητητή (και συνοδοιπόρου).

Τα μέλη της συντακτικής και ερευνητικής ομάδας λαμβάνουν σε αυτόν τον τόπο μόνον την ταυτότητα του ιδιώτη, ανεξάρτητου ερευνητή του Μυστηρίου, του Μεταφυσικού και του Εσωτερικού.

Καλή Πλοήγηση !