ESOTERICA.gr Forums !

ESOTERICA.gr Forums !
Κεντρική Σελίδα | Προφίλ | Εγγραφή | Ενεργά Θέματα | Μέλη | Αναζήτηση | FAQ
Όνομα Μέλους:
Password:
Επιλογή Γλώσσας
Φύλαξη Password
Ξεχάσατε τον Κωδικό;
 Όλα τα Forums
 .-= ΜΥΘΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ =-.
 Χάος και Κόσμος
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Σελίδα: 
από 10
Συγγραφέας Προηγούμενο Θέμα Θέμα Επόμενο Θέμα  
panosfromlydian3
Οριστικά Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


198 Μηνύματα
Απεστάλη: 06/06/2014, 16:30:55  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους panosfromlydian3  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
το intro απο το game of thrones δειχνει οτι η γη ειναι κοιλη
και ζουμε στο εσωτερικο τησ>

https://www.youtube.com/watch?v=8832yDIq2C8

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

killuminati
Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


661 Μηνύματα
Απεστάλη: 08/06/2014, 17:21:31  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους killuminati  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Άσπρε δράκε μητέρα του σύμπαντος, το κακό έχει παραγίνει. Δεν είναι ζωή αυτή. Άνοιξε τις πύλες του ουρανού και της αβύσσου να κατακλυστεί με τα μαύρα νερά αυτός ο άδικος κόσμος. Δεν είναι ζωή αυτή, είναι μαύρο χάλι. Ας επιστρέψουμε στην αγνή ανυπαρξία και ίσως ένας καλύτερος κόσμος ανατείλει.

Να ζει κανείς ή να μην ζει;

Ιώβ κεφάλαιο 3
Μετά ταύτα ήνοιξεν ο Ιώβ το στόμα αυτού, και κατηράσθη την ημέραν αυτού.
Και ελάλησεν ο Ιώβ και είπεν·
Είθε να χαθή η ημέρα καθ' ην εγεννήθην, και η νυξ καθ' ην είπον, Εγεννήθη αρσενικόν.
Η ημέρα εκείνη να ήναι σκότος· ο Θεός να μη αναζητήση αυτήν άνωθεν, και να μη φέγξη επ' αυτήν φως.
Σκότος και σκιά θανάτου να αμαυρώσωσιν αυτήν· γνόφος να επικάθηται επ' αυτήν. Να επέλθωσιν επ' αυτήν ως πικροτάτην ημέραν.
Την νύκτα εκείνην να κατακρατήση σκότος· να μη συναφθή με τας ημέρας του έτους· να μη εισέλθη εις τον αριθμόν των μηνών.
Ιδού, έρημος να ήναι η νυξ εκείνη· φωνή χαρμόσυνος να μη επέλθη επ' αυτήν.
Να καταρασθώσιν αυτήν οι καταρώμενοι τας ημέρας, οι έτοιμοι να ανεγείρωσι το πένθος αυτών.
Να σκοτισθώσι τα άστρα της εσπέρας αυτής· να προσμένη το φως, και να μη έρχηται· και να μη ίδη τα βλέφαρα της αυγής·
διότι δεν έκλεισε τας θύρας της κοιλίας της μητρός μου, και δεν έκρυψε την θλίψιν από των οφθαλμών μου.
Διά τι δεν απέθανον από μήτρας; και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας;
Διά τι με υπεδέχθησαν τα γόνατα; ή διά τι οι μαστοί διά να θηλάσω;
Διότι τώρα ήθελον κοιμάσθαι και ησυχάζει· ήθελον υπνώττει· τότε ήθελον είσθαι εις ανάπαυσιν,
μετά βασιλέων και βουλευτών της γης, οικοδομούντων εις εαυτούς ερημώσεις·
ή μετά αρχόντων, οίτινες έχουσι χρυσίον, οίτινες εγέμισαν τους οίκους αυτών αργυρίου·
ή ως εξάμβλωμα κεκρυμμένον δεν ήθελον υπάρχει, ως βρέφη μη ιδόντα φως.
Εκεί οι ασεβείς παύουσιν από του να ταράττωσι, και εκεί αναπαύονται οι κεκοπιασμένοι·
εκεί αναπαύονται ομού οι αιχμάλωτοι· δεν ακούουσι φωνήν καταδυνάστου·
εκεί είναι ο μικρός και ο μέγας· και ο δούλος, ελεύθερος του κυρίου αυτού.
Διά τι εδόθη φως εις τον δυστυχή, και ζωή εις τον πεπικραμένον την ευχήν,
οίτινες ποθούσι τον θάνατον και δεν επιτυγχάνουσιν, αν και ανορύττωσιν αυτόν μάλλον παρά κεκρυμμένους θησαυρούς,
οίτινες υπερχαίρουσιν, υπερευφραίνονται, όταν εύρωσι τον τάφον;
Διά τι εδόθη φως εις άνθρωπον, του οποίου η οδός είναι κεκρυμμένη, και τον οποίον ο Θεός περιέκλεισε;
Διότι προ του φαγητού μου έρχεται ο στεναγμός μου, και οι βρυγμοί μου εκχέονται ως ύδατα.
Επειδή εκείνο, το οποίον εφοβούμην, συνέβη εις εμέ, και εκείνο, το οποίον ετρόμαζον, ήλθεν επ' εμέ.
Δεν είχον ειρήνην ουδέ ανάπαυσιν ουδέ ησυχίαν· οργή επήλθεν επ' εμέ.

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

killuminati
Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


661 Μηνύματα
Απεστάλη: 10/06/2014, 08:51:46  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους killuminati  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Panosfromlydian3 είπες πως ο Ήλιος μπορεί να είναι μέσα στην Γη, εντός της ατμόσφαιρας, και όχι στο κενό του διαστήματος. Πολλοί γεωκεντριστές ή ηλιοκεντριστές το έχουν για αστείο. Εγώ όχι. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες και να σχετίζεται ο Ήλιος με τους ανέμους.

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Κηφεύς
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"

Greece
3548 Μηνύματα
Απεστάλη: 14/06/2014, 12:20:24  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Κηφεύς  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
ΕΛΚΥΣΤΕΣ :

1) Ο ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖ

2) Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΟΧ

Ου τα πάντα τοις πάσι ρητάΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Witch Burner
Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


33 Μηνύματα
Απεστάλη: 12/07/2014, 10:55:34  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Witch Burner  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Το τρεχούμενο νερό στα όνειρα(θάλασσα, ποτάμι) εκτός από σημάδι απειλής μπορεί να κρύβει και την τάση για φυγή και απελευθέρωση από τα όρια του καθημερινού κόσμου.

Στις κοσμογονίες το νερό παίζει το ρόλο του χάους, γιατί πολύ απλά στο νερό συνέχεια βυθίζεσαι και δεν πατάς σε στερεά βάση. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει να σπάσει τις μπάρες και τα όρια του κόσμου και να περιπλανηθεί στο αχανές. Γιατί στα όνειρα ο άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από την φυλακή της καθημερινότητας.


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panosfromlydian3
Οριστικά Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


198 Μηνύματα
Απεστάλη: 12/07/2014, 12:32:56  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους panosfromlydian3  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Το τρεχούμενο νερό στα όνειρα(θάλασσα, ποτάμι) εκτός από σημάδι απειλής μπορεί να κρύβει και την τάση για φυγή και απελευθέρωση από τα όρια του καθημερινού κόσμου.

Στις κοσμογονίες το νερό παίζει το ρόλο του χάους, γιατί πολύ απλά στο νερό συνέχεια βυθίζεσαι και δεν πατάς σε στερεά βάση. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει να σπάσει τις μπάρες και τα όρια του κόσμου και να περιπλανηθεί στο αχανές. Γιατί στα όνειρα ο άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από την φυλακή της καθημερινότητας.
Μολις καταλαβα οτι αυτο που βλεπω ειναι ενα ονειρο,η ψυχη εσπασε το ματριξ του ονειρου και συνειδητα περιπλανηθηκε στις κοσμογονικες ακτες.
Εκει βρισκεται ενα δασος που το φυλανε μαυρα κηνυγοσκυλα...

Γρηγορα σε αντιλαμβανονται και σε κηνυγανε...Μετακινουνται μονο ευθεια και γωνιακα.Ο μονος τροπος να τα αποφυγεις ειναι να σκεφτεσαι οτι η ψυχη σου μετακινειται σε κυκλους.

Αν κατορθωσεις να τα περασεις,τα αρχαια κειμενα λενε οτι φτανεις στην κοσμογονικη Πηγη...

Προσπαθησα να τα αποφυγω...Αλλα με εγκλωβισαν και επεσα στα αρχεγονα υδατα του Χαους .Σαν να πνιγηκα.Το μονο που θυμαμαι μετα ειναι οτι ακουσα μια καθοδηγητικη φωνη που μου εδειχνε δυο ανθρωπους και σαν να μου ελεγε οτι αυτος ειναι ο κοσμος μου.

Τα κειμενα κανουν λογο οτι εαν σε πιασουν τα σκυλια,η ψυχη σου εγκλωβιζεται ...

Ελπιζω να μου ξαναδοθει η ευκαιρια να περιπλανηθω σε αυτες τις ακτες.

Οι περισσοτεροι εχουν τα ονειρα για πεταμα.Λιγοι αντιλαμβανονται οτι τα ονειρα ειναι οι περιπλανησεις της ψυχης στους 9 ουρανους(και 9 εδαφη).

Θυμησου οτι η Γη μας ειναι κοιλη.Ειναι ενας μεγαλος κυκλος που περιεχει αλλους 9 κυκλους.


Edited by - panosfromlydian3 on 12/07/2014 12:33:51Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

troll_3
Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


12 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 17:53:26  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους troll_3  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

το intro απο το game of thrones δειχνει οτι η γη ειναι κοιλη
και ζουμε στο εσωτερικο τησ>

https://www.youtube.com/watch?v=8832yDIq2C8Ενδιαφέρον. Θα μπορούσες αν θέλεις να στείλεις το mail σου να τα λέμε στο

rubachoo@gmail.com

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

kostasesco
Μέλος 1ης Βαθμίδας


113 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 20:04:07  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
xαος
κενο
απουσια χωρου,χρονου,υλης,χρωματος,ενεργειας
αυτο που βρισκεται πριν την αρχη και μετα το τελος
πριν τη γεννεση και μετα το θανατο
ουτε αρχη ουτε τελος
ουτε μαυρο ουτε ασπρο
το μηδεν και το απειρο
το τιποτα

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

kostasesco
Μέλος 1ης Βαθμίδας


113 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 20:08:04  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Το χαος
απουσια χωρου,χρονου,υλης,ενεργειας,χρωματος
αυτο που βρισκεται πριν την αρχη και μετα το τελος
πριν τη γεννεση και μετα το θανατο
ουτε αρχη ουτε τελος
ουτε ασπρο ουτε μαυρο ουτε τιποτα
το μηδεν και το απειρο
το απολυτο χαοτικο κενο

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 20:25:02  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Είσαι τελείως λάθος
Ξαναδιάβασε τι σημαίνει χαος στην ελληνική θεολογία
Το ακριβώς αντίθετο του κενου
Το χαος είναι το υπερπλήρες , η αρχική ουσία
Στο αρχέγονο χαος υπάρχουν τα σπέρματα ολών όσων θα εκδηλωθούν ως σύμπαν.
Το χαος ειναι η αρχεγονη ύλη , η οποία είναι εν δυνάμει , δεν εχει μορφή , ούτε χαρακτηριστικά .
Εχει όμως συνειδητότητα σε ανενεργη μορφή , η οποία θα ενεργοποιηθεί ως σύμπαν.
Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζουν και οι βουδιστες με τον όρο κενο.
Το ακριβώς αντίθετο απο το τίποτα
Το κενό είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα σε ανενεργή μορφή.

.


Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 20:28:12  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Γεν. 1,2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος επάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

προσπάθησε να αποσυμβολίσεις αυτό και θα καταλάβεις πόσο λάθος κάνεις.

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

kostasesco
Μέλος 1ης Βαθμίδας


113 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 22:25:36  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Δεν θελω να εξηγησω το χαος θεολογικα γιατι δεν πιστευω σε θεους..εξηγω το χαος ετσι οπως το αντιλαμβανομαι εγω.Την αποψη μου λεω,οχι την αποψη της θεολογιας.Αν ηθελα να πω σαν αποψη μου την αποψη καποιου αλλου θα εκανα μια παραπομπη στο ταδε βιβλιο η στο δεινα γραπτο...


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 23:37:29  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Γεν. 1,2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος επάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

προσπάθησε να αποσυμβολίσεις αυτό και θα καταλάβεις πόσο λάθος κάνεις.


Υπαινίσσεσαι - κάπως άκομψα - ότι εσύ το έχεις αποσυμβολίσει, και μάλιστα ορθά, και ότι ξέρεις και πως το έχει αποσυμβολίσει ο άλλος και επειδή το δικό του συμπέρασμα δεν είναι το δικό σου - είναι ο άλλος λάθος!
καλά...

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 16/07/2014, 23:39:47  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Δεν το υπαινίσσομαι
Το λέω ξεκάθαρα

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 17/07/2014, 10:40:52  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Δεν το υπαινίσσομαι
Το λέω ξεκάθαραΝαι αλλά σαν παπατζής - αφήνεις να αιωρείται υπαινικτικά ότι ξέρεις καλύτερα και όποιος το χάψει.

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 17/07/2014, 11:51:53  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Τωρα θα σου έλεγα που εχω γραμμένη τη γνώμη σου και των ομοίων σου αλλά σέβομαι τον εαυτό μου και το φόρουμ .

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 17/07/2014, 13:30:43  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Τωρα θα σου έλεγα που εχω γραμμένη τη γνώμη σου και των ομοίων σου αλλά σέβομαι τον εαυτό μου και το φόρουμ .

.


Έτσι δείχνεις πλέον σεβασμό βλέπω!

Εκείνο που σημειώνω εγώ είναι ότι κι αν παριστάνεις τον γνώστη δεν μας λες πουθενά κάτι ουσιαστικό – οπότε το «ξέρω καλύτερα» μοιάζει απλά αυτοδιαφήμηση χωρίς περιεχόμενο.

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 17/07/2014, 13:49:14  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
E αφού το σημειώνεις εσυ είναι εγγύηση
Εχω ήδη γράψει πολλά πράγματα για την αληθινή γνώση και πως κατακτιέται αλλά δυστυχώς όπως σου εχω πει ήδη πολλές φορές , τα ουσιαστικά δεν είναι για σένα .
Εσυ προς το παρόν πλύνε κανα πιάτο , δες λιγη τηλεόραση κάνε και τις προσευχούλες σου στους αγίους σου που σε βρίζουν και ασε τα ουσιαστικά για αργότερα , δηλαδή για μερικές χιλιάδες χρονάκια απο τώρα μέχρι να ωριμάσεις απο το νηπιακό στάδιο της τωρινής σου κατάστασης.

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 17/07/2014, 13:52:48  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

E αφού το σημειώνεις εσυ είναι εγγύηση
Εχω ήδη γράψει πολλά πράγματα για την αληθινή γνώση και πως κατακτιέται αλλά δυστυχώς όπως σου εχω πει ήδη πολλές φορές , τα ουσιαστικά δεν είναι για σένα .
Εσυ προς το παρόν πλύνε κανα πιάτο , δες λιγη τηλεόραση κάνε και τις προσευχούλες σου στους αγίους σου που σε βρίζουν και ασε τα ουσιαστικά για αργότερα , δηλαδή για μερικές χιλιάδες χρονάκια απο τώρα μέχρι να ωριμάσεις απο το νηπιακό στάδιο της τωρινής σου κατάστασης.

.

..


Πάλι αοριστολογίες για δημιουργία εντυπώσεων.

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

troll_3
Απενεργοποιημένος Λογαριασμός


12 Μηνύματα
Απεστάλη: 20/07/2014, 18:20:57  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους troll_3  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Το Χάος είναι απλά η έλλειψη εδάφους. Στο Χάος/Άβυσσος ή πέφτεις συνεχώς ή βυθίζεσαι. Δεν μπορείς να σταθείς πάνω σε κάτι στερεό και να περιγράψεις τον κόσμο γύρω σου.

Δεν αποκλείεται ο Ησίοδος να αναφέρεται σε μια υδάτινη άβυσσο όπως κάνει ο Όμηρος.

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Ψηλός
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


5138 Μηνύματα
Απεστάλη: 20/07/2014, 19:31:53  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Εσυ προς το παρόν πλύνε κανα πιάτο , δες λιγη τηλεόραση

panpam,
να τον ακους τον Σεραπις.

Φαίνεται πως αυτό είναι το κάρμα σου και πρέπει να πλύνεις κάνα πιάτο, γιατί έτσι λένε οι δυνάμεις που διοικούν τα πάντα οι οποίες φτιάχνουν και το νόμο της αρμονίας, ο οποίος είναι το κάρμα, που πρέπει να το περάσεις όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για να ξαναέλθεις και οι δυνάμεις που οδηγούν τις πράξεις σου, λένε να κάνεις καμιά καλή πράξη, αλλά θα έχουν φτιάξει ήδη κάποιες στημένες πράξεις έτσι ώστε να ανέλθεις, να εξελιχθείς ........, κατάλαβες;

Όχι;;;;;
Ούτε και εγώ κατάλαβα. Αλλά μη νομίσεις πως και όποιος είπε τα παραπάνω ξέρει τι του γίνεται!
Απλά το καϋμένο, περιπλανάται στο φόρουμ και πουλά εξυπνάδα!!!
Αυτό τα ξέρει όλα αλλά δε μας τα λέει, τα κράτά για τον εαυτό του!

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 20/07/2014, 21:54:38  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Πληροφορω το γνωστό χριστιανοτρόλ του φόρουμ ότι απο έμενα δεν πρόκειται να ξαναεχει απάντηση στις τρολιές του
Το αφήνω να πήξει στα σκατά του και των παπάδων του .

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 11:12:08  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

...Το αφήνω να πήξει στα σκατά του ....


Ξέρεις όμως να μιλάς και να στηρίζεις τα λόγια σου με τρανταχτά ακλόνητα επιχειρήματα! Εύγε!

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 12:36:32  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Το αν ξέρω να μιλώ και την αξια των επιχειρημάτων μου , δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το κρίνουν άνθρωποι χαμηλής νοημοσύνης , ανύπαρκτης παιδείας και υψηλής ανηθικότητας όπως τα διάφορα χριστιανοτρολ που βρωμίζουν το φορουμ με τα σκατά τους.

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 13:17:53  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Το αν ξέρω να μιλώ και την αξια των επιχειρημάτων μου , δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το κρίνουν άνθρωποι χαμηλής νοημοσύνης , ανύπαρκτης παιδείας και υψηλής ανηθικότητας όπως τα διάφορα χριστιανοτρολ που βρωμίζουν το φορουμ με τα σκατά τους.

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη
...


Παραλήρημα - παραμιλητό και υστερία. Αυτά τα επιχειρήματα βλέπουν οι αναγνώστες από σένα.

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 13:29:38  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Τωρα να μην πω καλύτερα τι βλέπουν απο σένα.

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 13:39:02  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Κοριτσακι μου ακου να δεις
Εχω πει πολλες φορές οτι δεν θα ξαναασχοληθω μαζι σου αλλα εσυ συνεχιζεις να πετας τις κουτσουλιές σου και να προκαλεις.
Ενω εγω εχω σταματησει να ασχολουμαι με τις ανοησιες σου ,βλεπω ότι εσυ συνεχιζεις να ασχολεισαι μαζι μου και να με προκαλεις.
Ακου λοιπον
Ειναι γνωστη η τακτική κατι τουβλων σαν εσενα
Εισαι ενα αμορφωτο και αστοιχειωτο τουβλο και επειδη δεν μπορεις να γραψεις τιποτα δικό σου που νε εχει εστω και την ελαχιστη αξιά εκτος απο βλακειες και ασυναρτησιες ενος αμορφωτου ανθρωπου , προσπαθεις
να επιδειχθεις με εξυπναδες και με ανοητη και ηλιθια κριτική και χλευασμο ανθρωπων που δεν προκειται να τους φτασεις ουτε σε εκατο ζωες
Λοιπον σταματα τις μαλακιες που γραφεις για τους αλλους που το μονο που δειχνουν ειναι την μηδαμηνοτητα του χαρακτηρα σου και την αμορφωσια σου και αν μπορεις γραψε κατι που να εχει αξια
Κι επειδη δε μπορεις , επειδη εισαι ενα τουβλο και μισο σταματα να προκαλεις και να κουτσουλας σε ανθρωπους που δε σε ενοχλουν
Συνεννοηθήκαμε τούβλο ;;;;

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Edited by - ΣΕΡΑΠΙΣ on 21/07/2014 13:40:48Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 13:52:16  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Κοριτσακι μου ακου να δεις
Εχω πει πολλες φορές οτι δεν θα ξαναασχοληθω μαζι σου ...
Για 9η (ή 10η; φορά;) και πάντα με το "ευγενικό" ύφος του bad loser!

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΣΕΡΑΠΙΣ
Οικειοθελώς Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
468 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 14:16:19  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΣΕΡΑΠΙΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Καταλαβαίνεις ελληνικά ή θελεις να στα ξαναπω
Αν εισαι λοβοτομημενη και ανεγκεφαλη και δεν καταλαβαινεις τι σου λενε να μου το πεις να το ξερω
Καταλαβαινεις τι σου λεω ή θέλεις να σου μιλησω αλλιως

.

Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν
Κάθε υπόσταση προθεσιακά φέρεται μεθεκτικά πρός την ανώτερή της ώστε να καταστεί εντελέστερη


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 21/07/2014, 14:46:19  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

...Καταλαβαινεις τι σου λεω ή θέλεις να σου μιλησω αλλιως...

A! θα μιλήσεις επιτέλους σαν νοήμων άνθρωπος, ευγενικά;
Να το δούμε!

...ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ

Edited by - panpam on 21/07/2014 14:46:36Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Το Θέμα καταλαμβάνει 10 Σελίδες:
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Μετάβαση Σε:

ESOTERICA.gr Forums !

© 2010-11 ESOTERICA.gr

Μετάβαση Στην Κορυφή Της Σελίδας
0.140625
Maintained by Digital Alchemy