Η H.P.Blavatsky και ο Δάσκαλος Μόρυα έτσι όπως τους ζωγράφισε ο Crev Kafi