Αλχημικές παραστάσεις των πλανητών - "Sol, Ο Ήλιος"