Αλχημικές παραστάσεις των πλανητών - "La Luna, Η Σελήνη"