Αλχημικές παραστάσεις των πλανητών - "Mars, Ο Άρης"