Αλχημικές παραστάσεις των πλανητών - "Venus, Η Αφροδίτη"