Αλχημικές παραστάσεις των πλανητών - "Mercurio, Ο Ερμής"