Αλχημικές παραστάσεις των πλανητών - "Saturnus, Ο Κρόνος"