Ένας στους τέσσερις μπορεί

να προβλέψει τον καιρό

 

Μήπως έχετε παρατηρήσει ότι συχνά "διαισθάνεστε" πώς θα συμπεριφερθεί ο καιρός; Μήπως "έτσι, εντελώς τυχαία" ντύνεστε σωστά με βάση τις καιρικές συνθήκες. Αν ναι, τότε ανήκετε στο 25% των ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να προβλέπουν καταστάσεις. Κι αυτό, πέρα από κάθε παραψυχολογική δύναμη ή προφητική ικανότητα.

Ο ψυχολόγος Richard Heath, μέσα από πρόσφατα πειράματά του, έφτασε στο συμπέρασμα ότι, ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχει την ικανότητα να προβλέπει τη συμπεριφορά χαοτικών συστημάτων, όπως ο καιρός.

Στα πειράματά του χρησιμοποίησε εθελοντές στους οποίους αφού έδειξε κλιματολογικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών (άλλα απ' αυτά αληθινά και άλλα πλαστά), τους ζήτησε να προβλέψουν τον καιρό των επόμενων τεσσάρων ημερών. Τελικά 1 στους 4 κατάφερε να προβλέψει σωστά τον καιρό των δύο επόμενων ημερών.

Ο Heath σκοπεύει να συνεχίσει τα πειράματά του για να εξακριβώσει αν κάποιοι μπορούν να προβλέψουν π.χ. το μέλλον τους στις οικονομικές αγορές ή σε άλλους τομείς της ζωής. Τόνισε μάλιστα ότι οι εθελοντές που χρησιμοποίησε δεν ήταν άτομα που είχαν ποτέ παρουσιάσει κάποια παραψυχολογική ή παρόμοια ικανότητα και ότι δεν νομίζει ότι ποτέ μπορεί να φτάσουν κάποιοι στο σημείο να προβλέπουν τους αριθμούς του ΛΟΤΤΟ.

http://icnewcastle.icnetwork.co.uk/0100news/0100local/page.cfm?
objectid=%2011691484&method=full&siteid=50081

Προσθέστε: Σχόλια - Παρατηρήσεις - Δικές σας απόψεις,

στην διεύθυνση arthra@esoterica.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ