Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (TMS): Μπορεί να ελέγξει τον ανθρώπινο νου;


Κάποιες φορές πειράματα που έχουν να κάνουν με τις ψυχο-νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, φτάνουν σε περίεργα συμπεράσματα. Παράδειγμα, τα πειράματα του καθηγητή Michael Persinger του Πανεπιστημίου Laurentian, κατά τα οποία οι συμμετέχοντες ισχυρίζονται ότι, ένιωσαν την παρουσία του θεού ή κάποια παρόμοια μυστικιστικού τύπου εμπειρία.

Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Persinger ονομάζεται Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS), κατά την οποία ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου δέχεται μαγνητικούς παλμούς διάφορων εντάσεων και συχνοτήτων. Αλλά σε μια συγκεκριμένη ακολουθία παλμών, οι άνθρωποι έχουν το αίσθημα μιας παρουσίας κοντά τους ή αισθάνονται να είναι συνδεδεμένοι με το περιβάλλον τους ή το σύμπαν ολόκληρο. Αυτά έκαναν τον Persinger να υποστηρίξει ότι, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές είναι αυτές που προκαλούν τα παραφυσικά φαινόμενα και γενικά την επαφή με το "Άγνωστο" είτε πρόκειται για φαντάσματα ή για εξωγήινους.

Ήδη απ' το 1985, είχαν διεξαχθεί πειράματα, στα οποία ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτρικά σήματα που προκαλούσαν σπασμούς στους μυς των άνω και κάτω άκρων του ανθρώπου. Στη δεκαετία του 1990 η TMS είχε χρησιμοποιηθεί για την έρευνα δυσλειτουργιών των κινητικών νεύρων και ακόμα πιο πρόσφατα για την έρευνα των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου.

Η γενική διαπίστωση είναι ότι ο εγκέφαλός μας επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές του περιβάλλοντος, είτε αυτές έχουν προκύψει από φυσικές διεργασίες είτε έχουν δημιουργηθεί τεχνητά, δημιουργώντας έτσι μια νέα πραγματικότητα !

Γι' αυτό ο Persinger είχε υποστηρίξει από παλιά ότι, η TMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του ανθρώπινου νου και αυτή τη στιγμή ο ίδιος καταγράφει τις βασικές ακολουθίες μαγνητικών παλμών που ευθύνονται για συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου όπως το μυστικιστικό συναίσθημα, το αίσθημα της ευεξίας, της σεξουαλικής επιθυμίας ή ακόμα και της ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ήδη ο καθηγητής Young στην Αυστραλία έχει κάνει πειράματα με τα οποία ισχυρίζεται ότι, σε πολλούς απ' τους εθελοντές που συμμετείχαν αυξήθηκαν σημαντικά κάποιες δημιουργικές τους δεξιότητες.

Όλα αυτά κρύβουν τρομακτικές δυνατότητες καθώς οι επιστήμονες φτάνουν όλο και πιο κοντά στους μηχανισμούς ελέγχου της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Και βέβαια τίθεται το ερώτημα της χρήσης της γνώσης και της τεχνολογίας αυτής, η οποία βέβαια μπορεί έχει πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις. Μετά θα αρχίσουν να βρίσκουν δουλειά οι διάφορες επιτροπές "Ηθικής" που θα πρέπει να ορίσουν τα όρια χρήσης αυτών των ανακαλύψεων.

http://www.wired.com/news/medtech/0,1286,51699,00.html

 

Προσθέστε: Σχόλια - Παρατηρήσεις - Δικές σας απόψεις,

στην διεύθυνση arthra@esoterica.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ