ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 

Από το “New Scientist”

Ένα απ’ τα μεγαλύτερα εμπόδια που τίθεται μπροστά στον άνθρωπο για την κατάκτηση του διαστήματος, έρχεται να υπερπηδήσει μια σύγχρονη μέθοδος, που μόλις πρόσφατα διατυπώθηκε και αναμένεται να τεθεί σε δοκιμή στο προσεχές μέλλον. Το πρόβλημα είναι η μεταφορά και κατασκευή μεγάλων και βαριών σχηματισμών στο διάστημα, κάτι απαραίτητο για τον αποικισμό του.

Την μέθοδο που ονομάστηκε «ακουστική υλοποίηση» ή «ακουστικός σχηματισμός» (“acoustic shaping”), εμπνεύστηκε ο Narayanan Komerath, μηχανικός αεροναυπηγικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Georgia των Η.Π.Α. και βασίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων για την μεταφορά και το στήσιμο βαριών αντικειμένων στο διάστημα, ακόμα και κτιρίων και διαστημικών σταθμών.

Αρχικά ο Komerath πειραματίστηκε με ηχητικά κύματα, τα οποία όμως δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο κενό αέρος του διαστήματος. Υποστηρίζει όμως ότι τον ρόλο αυτό θα μπορούσαν να παίξουν και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ωθώντας και μεταφέροντας βαριά αντικείμενα.

Το βάρος των αντικειμένων που θα μπορούσαν να μετακινηθούν εξαρτάται απ’ το μήκος κύματος της Η/Μ ακτινοβολίας. Έτσι το φως θα μπορούσε να μετακινήσει απλά κάποια μόρια, ενώ τα μικροκύματα και τα ηχητικά κύματα θα μπορούσαν να μετακινήσουν αντικείμενα μεγαλύτερων διαστάσεων. Σε μεγαλύτερα βάρη όμως, θα τα κατάφερναν μόνο τα ραδιοκύματα που έχουν και το μεγαλύτερο μήκος κύματος.

Το μόνο που μένει για τον Komerath και τους συνεργάτες του, είναι να δοκιμάσουν τη μέθοδό τους. Και γι’ αυτό δηλώνουν έτοιμοι, προτείνοντας ένα εντυπωσιακό πείραμα. Προτίθενται να στείλουν κινούμενους με ηλιακή ενέργεια πομπούς ραδιοφωνικών κυμάτων στην ζώνη αστεροειδών της Γης. Τα ραδιοκύματα θα μπορούσαν να διαλύσουν ένα αστεροειδή και κατόπιν να τον ανασυνθέσουν, ενώνοντας τα κομμάτια του σε ένα διαφορετικό σχήμα. Έτσι θα έχουμε ένα νέο αστεροειδή, κατοικήσιμο ίσως από αστροναύτες !

Προς το παρόν πάντως ο Komerath είναι σε αναμονή χρηματοδότησης του φιλόδοξου εγχειρήματός του.

 

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992901


Προσθέστε: Σχόλια - Παρατηρήσεις - Δικές σας απόψεις,

στην διεύθυνση arthra@esoterica.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ