"ΤΟ ΕΝΣΟΦΙΟΝ"
"ΤΟ ΕΝΣΟΦΙΟΝ"
 Αυτοεθελοντική-Βιοσοφική-Εκπαιδευτική-Νεοπολιτισμική-θεραπευτική-Οικολογική Κοινότητα-Ως μια Ενοποιητική Μονάδα της Ενιαίας Παγκόσμιας Ζωής.

Εμψυχωτής - Συντονιστής: Χάρη Χομάρο Βακάλ

Οδός Ελαιώνων, Ακρογιάλι, 24100 Καλαμάτα. Τηλ. 0721-58712. Φαξ: 0721-58172Το"Ενσόφιον", είναι η Σχολή εκπαίδευσης στην Προαιώνια Σοφία, του Νέας Ανθρωπότητας Κέντρου, ενός σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το Ενσόφιον είναι μια εσωτερική σχολή που μεταδίδει τις διδασκαλίες της Προαιώνιας Σοφίας μέσω τεσσάρων κυρίως πρακτικών γνώσεων, τουτέστι:
1.Αυρογνωσία 2.Ομαδικός Διαλογισμός 3.Δημιουργική Αυτοπραγμάτωση 4. Εθελοντισμική Υπηρεσία. Το Ενσόφιον προγραμματίζεται να αναπτυχθεί ως μια κοινότητα Εκπαιδευτών, Θεραπευτών, Πολιτιστικών και Οικολόγων και άλλων Επαγγελματικών ικανοτήτων πουν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τοπικό και διεθνές.

Το Ενσόφιον αποτελείται από τρεις αίθουσες Διδασκαλίας, μια εκλεκτή Εσωτερική και Φιλοσοφική και Μεταφυσική αγγλοελληνική Βιβλιοθήκη και ένα κτίριο ξενώνων διανομής και φιλοξενίας για 25 άτομα.

Ο κ. Χάρης Βακάλ (πρώην Χαράλαμπος Βακαλόπουλος) είναι Ελληνοκαναδός και ο Ιδρυτής και Διευθύνων Μέντορας του Ενσοφίου καθώς και του Νέας Ανθρωπότητας Κέντρου. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα στο ζώδιο του Υδροχόου. Το Ενσόφιον ως έργο προσφοράς Ψυχής είναι αφιερωμένο στο Σχέδιο και το Σκοπό της Θείας Ενιαίας Ζωής που αποβλέπει τώρα στην συγχώνευση της Πλανητικής Ιεραρχίας και της Ανθρωπότητας μέσω του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών Ιεραρχίας και της Ανθρωπότητας μέσω του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου και την εμφάνιση στη Φύση ενός νέου βασιλείου - "Ο Ευανθρωπότητας Νέος Κόσμος"

Για την συμβολή του στην επιτέλεση του αυτού του σκοπού, το Ενσόφιον, όχι μόνο δέχεται ως μόνιμα στελέχη - μέλη της κοινότητός του τις προσφερόμενες υπηρεσίες δημιουργικών οραματιστών, πρακτικών ιδεαλιστών και πραγματιστών αλλά και συνεργάζεται δικτυακά με παγκόσμιες Οργανώσεις ως The World Constitution and Parliament Association, The Universal Alliance και με τους Έλληνες Οικολόγους χωρίς Σύνορα. Το Ενσόφιον λειτουργεί όλο τον χρόνο. Για κάθε άλλη πληροφορία και ενημέρωση απευθυνθείτε προσωπικώς στη Γραμματεία του, οδός Ελαιώνων 100, Ακρογιάλι, 24100 Καλαμάτα.

Με Αγάπη και Φως


"ΤΟ ΝΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ"
(ΤΗΕ ΝΕW ΗUΜΑΝΙΤΥ CΕΝΤRΕ)

"Κέντρο ανωτέρας μάθησης και πολιτισμικών εκδηλώσεων για το κοινό καλό όλων των υπάρξεων".
"Α Centre for higher learning and civilising manifestations for the common good of all entities".

Εμψυχωτής: Χαράλαμπος Παν. Βακάλ

2001 Οδός Ελαιώνων, Ακρογιάλι Αβίας, 24100 Καλαμάτα.
Τηλ.: (0721)58172, Φαξ: (0721)58035

*************************************************

Το Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο είναι αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Δικαστήριο της Καλαμάτας ως Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού και Κοινωφελούς χαρακτήρα. Για την επιτέλεση της προσφοράς Υπηρεσιών υποδιαιρείται σε διάφορους φορείς λειτουργιών, όπως:

1. ΤΟ ΕΝΣΟΦΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Είναι το Κέντρο μετάδοσης Διεθνούς Επιμορφωτικής Παιδείας.

2. Η ΝΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Αγγλοελληνική Βιβλιοθήκη Εσωτερικής Φιλοσοφίας για Έρευνα, Διαφώτιση και ΑΥΤΟΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ Τεχνικές.

3. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Είναι χώρος για την Πρακτική του Δημιουργικού Διαλογισμού.

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ενοικιαζόμενο για την τέλεση Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων Συνδιασκέψεων.

5. ΤΟ ΔΙΑΜΟΝΗΤΗΡΙΟ. Παρέχει καταλύματα Διαμονής για το Προσωπικό και τους Φιλοξενούμενους.

6. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Δύο Αίθουσες Διδασκαλίας Σεμιναρίων.

7. ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ. Μια μεγάλη υπαίθρια ταράτσα σαν τόπος Τεϊοποτείου, Συνεστιατορίου και συνομιλητικών συναντήσεων, κ.α.

8. ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗΡΙΟ. Ο υπαίθριος χώρος κατασκηνώσεων για Εκπαιδευόμενους, Φυσιολάτρες, Τουρίστες, Ησυχαστές και παραθεριστικές διακοπές.


ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ


Δέον να σημειωθεί ότι το Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο εμπνέεται από τον Φιλοσοφικό, Μεταφυσικό και Δημιουργικό Εθελοντισμό. Φιλοσοφικά ο Εθελοντισμός ορίζεται ως η έκφραση της Ανθρώπινης Ψυχής που εκδηλώνεται στον Κόσμο ως η οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς απαίτηση κάποιου ανταλλάγματος. Βασίζεται στην ισορροπία του ΔΙΔΕΙΝ = ΛΑΒΕΙΝ ZΩΗΣ. Π.χ. Ορισμένη εργασία ισούται με ορισμένου επίπεδου επιβίωσης μισθό.

*************************************************

Αγαπητέ Υποψήφιε Συνεργάτη Παγκοσμίου Υπηρεσίας,

Ευθέως σε ενημερώνουμε ότι, κατόπιν δεκαετιών προετοιμασίας, υλικά, ψυχικά και πνευματικά, έχουμε κατορθώσει να κατασκευάσουμε, δια μέσου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείου μας, Νέας Ανθρωπότητας Κέντρο, την κτιριακή και εδαφική υποδομή του Ενσοφίου της Ανθρωπότητας. Αυτό είναι μια Πρωτοποριακή, Παραδειγματική Κοσμοπολιτείας Κοινότητα και Σχολή Μαθητείας με σκοπό τη νεοσμοποίηση Πανχρυσοαιώνα Πνευματικότητας, Κουλτούρας και Πολιτισμού στην Οικουμένη, μαζί με τη Σύγχρονη Συνειδητοποίηση της Ενότητας Σοφίας Zωής δια μέσου του Συνδημιουργικού Εθελοντισμού.

Αναζητούμε κατάλληλους Συνεργάτες και Συνεργάτριες ως Δασκάλους, ειδικά, Διαλογισμού, Αυτογνωσίας, Αυτοανάπτυξης και Θεραπευτικών Τεχνικών και Μάνατζερς των διαφόρων τμημάτων.

Δεχόμεθα και καλωσορίζουμε την υποβολή της υποψηφιότητας σας για Συνεργασία Ανάπτυξης παγκόσμιας Υπηρεσίας του Ενσοφίου της Ανθρωπότητας υπέρ μιας Ευγενέστερης και Ανώτερης Κατάστασης Zωής για όλους.


Με Αγάπη, Φως και Καλή Θέληση

ΗΑRΙ HΟΜΑRΟ VΑCΑL

Άλλως, Χαράλαμπος Π. Βακαλόπουλος